STD Pomost 1997-...

POMOST jest systemem informatycznym, który wspomaga działalność Systemu Pomocy Społecznej w realizacji ustawowych zadań. Gromadzi i przetwarza informacje o działaniach podejmowanych na wszystkich poziomach organizacyjnych SPS w celu właściwego planowania i realizacji polityki społecznej państwa. Główne obszary działania POMOST obejmują najważniejsze aspekty funkcjonowania jednostek SPS. Główne cele Oprogramowania Użytkowego POMOST:

 • wspomaganie podejmowania na każdym szczeblu organizacyjnym Systemu Pomocy Społecznej Oprogramowanie Użytkowe POMOST umożliwia zbieranie informacji określonych ustawie, niezbędnych podjęcia właściwej decyzji dzięki szybkiemu dostępowi do danych zgromadzonych w drodze wywiadu środowiskowego.
 • usprawnienie kontroli finansowej w celu efektywniejszego gospodarowania środkami finansowymi, optymalizowaniu wydatków, poprawy alokacji środków
  Zadanie to jest realizowane głównie przez moduł "Finanse i Księgowość" wzbogacony o system planowania budżetu i kontroli jego wykonania. W trakcie podejmowania działań związanych z realizacją zadań ustawowych możliwe jest uzyskanie pełnej informacji o dostępnych środkach budżetowych przeznaczonych na realizację tych zadań.
 • wspomaganie monitorowania wykorzystania pomocy
  Wprowadzone do systemu informacje o realizacji pomocy pozwalają na efektywne śledzenie podejmowanych działań. Możliwe jest zaplanowanie kolejnych działan i jednoczesne uzyskanie informacji o działaniach podejmowanych przez pracowników socjalnych jednostki Systemu Pomocy Społecznej.
 • skuteczniejsze zarządzanie
  Gromadzone w systemie informacje na temat działań podjętych przez pracowników, efektów tych działań oraz terminów ich realizacji umożliwiją bieżącą kontrolę działalności jednostki. Równocześnie dzięki tym informacjom, łatwiej organizować i nadzorować pracę ośrodka.
 • usprawnienie organizacji pracy poprzez poprawę systemu informacyjnego jednostek Systemu Pomocy Społecznej, planowanie, badanie efektywności itp.
  Usprawnienie obiegu informacji poprzez rejestrację w systemie informatycznym dostępnym bezpośrednio wszystkim pracownikom, standaryzuje działania, obniża czasochłonność, skracając czas potrzebny na załatwienie sprawy poprzez wydanie właściwej decyzji. Dodatkowym narzędziem badania skutków podejmowanych działań i wydawanych decyzji są statystyki i sprawozdawczość realizowane przez moduł "Statystyczno-Sprawozdawczy".
 • automatyzacja czynności wykonywanych w jednostkach Systemu Pomocy Społecznej
  Dotyczy to przede wszystkim działań statystycznych i sprawozdawczych, które bazując na danych zgromadzonych w systemie wykonywane są automatycznie.
 • organizacja elektronicznego przepływu informacji pomiędzy jednostkami Systemu Pomocy Społecznej
  Dzięki zdefiniowanemu w Oprogramowaniu Użytkowym POMOST protokołowi elektronicznego przepływu informacji pomiędzy jednostkami pomocy społecznej, możliwe jest przekazywanie kompletnego zestawu informacji drogą elektroniczną. Do tak przekazywanych informacji należą: centralny (ogólnopolski) zestaw wartości słownikowanych, gotowe sprawozdania, decyzje, wywiady środowiskowe i alimentacyjne i wiele innych. Taki przepływ informacji eliminuje konieczność ich wielokrotnego wprowadzania do systemu przez różne jednostki oraz gwarantuje jednorodność i spójność informacji niezależnie od miejsca jej pierwotnego powstania.

Oprogramowanie Użytkowe POMOST zostało przygotowane w oparciu o pakiet "PROGRESS" amerykańskiej firmy Progress Software Corporation.

Ze względu na szeroki zakres tematyczny systemu, został on podzielony na części odpowiadające obszarom funkcjonalnym. Każdy z obszarów obejmuje realizację zagadnień przypisanych bądź to określonej grupie osób, bądź też charakterystycznych dla realizacji określonych celów Systemu Pomocy Społecznej.


 

Pliki cookie pomagają nam lepiej udostępniać nasze usługi, informacje. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie. Aby potwierdzić przeczytanie powyższego i zaprzestać wyświetlania danego komunikatu proszę wcisnąć przycisk „agree”. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information